CascadiaPHP 2024

Imagick::nextImage

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::nextImageBir sonraki görüntüye gider

Açıklama

public Imagick::nextImage(): bool

Görüntü listesindeki bir sonraki görüntüyü Imagick nesnesi ile ilişkilendirir.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
2
simonjjarrett at gmail dot com
4 years ago
The following function applies a callback to each image in an Imagick object.

<?php
function imagickMap($callback, $im)
{
$im->setFirstIterator();

do
{
$callback($im);
}
while (
$im->nextImage() );
}
?>

E.g. to convert a series of images to grayscale:

<?php
imagickMap
(
function(
$im)
{
$im->setImageType(Imagick::IMGTYPE_GRAYSCALEMATTE);
},
$im
);
?>
up
-2
markus dot s dot schmitz at gmail dot com
11 years ago
Convert PDF to JPG page-wise:

<?php
$i
= 0;

$imagick = new Imagick();
$imagick->readImage('myfile.pdf');
while(
$imagick->hasNextImage()) {
$imagick->writeImage(++$i.'-converted.jpg', false);
$imagick->nextImage();
}
?>

See also: http://php.net/manual/en/imagick.readimage.php
To Top