Imagick::recolorImage

(PECL imagick 2 >= 2.3.0, PECL imagick 3)

Imagick::recolorImageGörüntüyü yeniden renklendirir

Uyarı

Imagick 3.4.4 itibariyle bu işlevin kullanımı ÖNERİLMEMEKTEDİR. Bu işleve asla güvenilmemelidir.

Açıklama

Görüntü renklerini döndürür, oranlar, keser, dönüştürür. Her boyda matris desteklense de normalde RGBA için 5x5, CMYK için 6x6 matris kullanılır. Son satırın normalleştirilmiş değerleri içermesi gerekir. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.3.6 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Bağımsız Değişkenler

matris

Renk değerlerini içeren matris.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::recolorImage() örneği

<?php
function recolorImage($imagePath) {
$imagick = new \Imagick(realpath($imagePath));
$remapColor = [ 1, 0, 0,
0, 0, 1,
0, 1, 0,];

//$remapColor = [
// 1.438, -0.122, -0.016, 0, 0, -0.03,
// -0.062, 1.378, -0.016, 0, 0, 0.05,
// -0.062, -0.122, 1.483, 0, 0, -0.02,
//];

@$imagick->recolorImage($remapColor);

header("Content-Type: image/jpg");
echo
$imagick->getImageBlob();
}

?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
softmixt at gmail dot com
11 years ago
Simple example :

<?php

$image
= new Imagick('test.jpg');

$CMYK_color_model = array(0,100,0,0);

$image->recolorImage($CMYK_color_model) ;

header('Content-type: image/jpg');

echo
$image
?>
To Top