PHP 8.1.28 Released!

Imagick::roundCorners

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::roundCornersGörüntünün köşelerini yuvarlatır

Uyarı

Imagick 3.4.4 itibariyle bu işlevin kullanımı ÖNERİLMEMEKTEDİR. Bu işleve asla güvenilmemelidir.

Açıklama

public Imagick::roundCorners(
    float $x_yarıçapı,
    float $y_yarıçapı,
    float $vurgu_genişliği = 10,
    float $yer_değiştirme = 5,
    float $boyut_düzeltme = -6
): bool

Görüntünün köşelerini yuvarlatır. İlk iki bağımsız değişken yuvarlatma miktarını belirlerken, son üç bağımsız değişken ise yuvarlatma işleminin hassas ayarı için kullanılır. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.2.9 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir. Imagick, ImageMagick 7.0.0 veya daha yeni bir sürümle derlenmişse bu yöntem kullanılamaz.

Bağımsız Değişkenler

x_yarıçapı

X yarıçapı.

y_yarıçapı

Y yarıçapı.

vurgu_genişliği

Vurgu genişliği

yer_değiştirme

Yer değiştirme miktarı.

boyut_düzeltme

Boyut düzeltme miktarı.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::roundCorners() örneği

<?php

$image
= new Imagick();
$image->newPseudoImage(100, 100, "magick:rose");
$image->setImageFormat("png");

$image->roundCorners(5,3);
$image->writeImage("rounded.png");
?>

add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
6
mmehdibalouchi at gmail dot com
6 years ago
Is this method deprecated?
what can we do instead ?
up
-2
ar2rsoft at gmail dot com
4 years ago
Alternative solution:
// example values
$width = 250;
$height = 250;
$cornerRadius = 10;

// create mask image
$mask = new Imagick();
$mask->newImage($width, $height, new ImagickPixel('transparent'), 'png');
// create the rounded rectangle
$shape = new ImagickDraw();
$shape->setFillColor(new ImagickPixel('black'));
$shape->roundRectangle(0, 0, $width, $height, $cornerRadius, $cornerRadius);
// draw the rectangle
$mask->drawImage($shape);
// apply mask
$image->compositeImage($mask, Imagick::COMPOSITE_DSTIN, 0, 0);

I found solution here:
https://github.com/Imagick/imagick/issues/213#issuecomment-385928740
To Top