PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

Imagick::separateImageChannel

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::separateImageChannelGörüntüden bir kanalı ayırır

Açıklama

public Imagick::separateImageChannel(int $kanal): bool

Görüntüden bir kanalı ayırır.

Değiştirgeler

kanal

Ayrılacak kanal. 1, 2 ve 3. kanal için sırasıyla CHANNEL_RED, CHANNEL_GREEN, CHANNEL_BLUE sabitleri kullanılabilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::separateImageChannel() örneği

<?php
function separateImageChannel($imagePath$channel) {
    
$imagick = new \Imagick(realpath($imagePath));
    
$imagick->separateimagechannel($channel);
    
header("Content-Type: image/jpg");
    echo 
$imagick->getImageBlob();
}

separateImageChannel($imagePath, \Imagick::CHANNEL_GREEN);

?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top