Imagick::getCopyright

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::getCopyrightImageMagick telif hakkı bilgisini döndürür

Açıklama

public Imagick::getCopyright(): string

ImageMagick telif hakkı bilgisini döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

ImageMagick telif hakkı bilgisini içeren bir dizge döndürür.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top