Imagick::appendImages

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::appendImagesBir görüntü kümesini ekler

Açıklama

public Imagick::appendImages(bool $yön = false): Imagick

Daha büyük bir görüntünün içine bir görüntü kümesi ekler.

Bağımsız Değişkenler

yön

Kümenin yönü. Öntanımlı yön (veya false belirtilirse) soldan sağadır. true belirtilirse görüntüler yukarıdan aşağı yığılır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda yeni bir Imagick nesnesi döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::appendImages() örneği

<?php

/* Yeni bir imagick nesnesi oluştur */
$im = new Imagick();

/* kırmızı, yeşil ve mavi tuvaller oluştur */
$im->newImage(100, 50, "red");
$im->newImage(100, 50, "green");
$im->newImage(100, 50, "blue");

/* Bunları birbirlerine ekle */
$im->resetIterator();
$combined = $im->appendImages(true);

/* Elde edilen resmi çıktıla */
$combined->setImageFormat("png");
header("Content-Type: image/png");
echo
$combined;
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Çıktı örneği: Imagick::appendImages()

add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
13
Brandon
14 years ago
# How to combine a multi-page pdf file into a single long image:

<?php
$im1
= new Imagick();
$im1->readImage('multi-page-pdf.pdf');
$im1->resetIterator();
# Combine multiple images into one, stacked vertically.
$ima = $im1->appendImages(true);
$ima->setImageFormat("png");
header("Content-Type: image/png");
echo
$ima;
?>
up
0
adao at adao dot eti dot br
9 years ago
# change $ima to $ima->getimagesblob()

<?php
$im1
= new Imagick();
$im1->readImage('multi-page-pdf.pdf');
$im1->resetIterator();
# Combine multiple images into one, stacked vertically.
$ima = $im1->appendImages(true);
$ima->setImageFormat("png");
header("Content-Type: image/png");
echo
$ima->getimagesblob();
?>
up
-2
Anonymous
10 years ago
Sometimes when running this code on a long running apache24 instance on a server with minimal memory the final "echo $ima;" returns an empty string.

Doing an "apache graceful" seems to clear this up. There appears to be no other way to correct OR DETECT this problem. Suckky.
To Top