PHPCon Poland 2024

Imagick::sketchImage

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::sketchImageKara kalem çalışmasını taklit eder

Açıklama

public Imagick::sketchImage(float $yarıçap, float $sapma, float $açı): bool

Kara kalem çalışmasını taklit eder. Yarıçap ve standart sapması belirtilen bir Gauss işleci ile resim evriştirilir. Makul sonuçlar elde etmek için yarıçap standart sapmadan büyük olmalıdır. yarıçap olarak 0 verirseniz Imagick::sketchImage() size uygun bir yarıçap seçecektir. açı ile bulanıklaştırma açısı belirtilir. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.2.9 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Bağımsız Değişkenler

yarıçap

Merkezdeki piksel sayısı değil, piksel cinsinden Gauss işleci yarıçapıdır.

sapma

Piksel cinsinden standart sapma.

açı

Etki bu açıya uygulanır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::sketchImage() örneği

<?php
function sketchImage($imagePath, $radius, $sigma, $angle) {
$imagick = new \Imagick(realpath($imagePath));
$imagick->sketchimage($radius, $sigma, $angle);
header("Content-Type: image/jpg");
echo
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top