CascadiaPHP 2024

Imagick::getPixelIterator

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::getPixelIteratorBir MagickPixelIterator nesnesi döndürür

Açıklama

public Imagick::getPixelIterator(): ImagickPixelIterator

Bir MagickPixelIterator nesnesi döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda br MagickPixelIterator nesnesi döndürür.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::getPixelIterator() kullanımı

<?php
function getPixelIterator($imagePath) {
$imagick = new \Imagick(realpath($imagePath));
$imageIterator = $imagick->getPixelIterator();

foreach (
$imageIterator as $row => $pixels) { /* piksel satırlarında döngü */
foreach ($pixels as $column => $pixel) { /* Satırdaki piksellere döngü
/** @var $pixel \ImagickPixel */
if ($column % 2) {
$pixel->setColor("rgba(0, 0, 0, 0)"); /* 2. pikselleri syaha boya */
}
}
$imageIterator->syncIterator(); /* Yineleyiciyi eşzamanla.
* Her yinelemede bunu yapmak önemli. */
}

header("Content-Type: image/jpg");
echo
$imagick;
}

?>

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
Sebastian Herold
16 years ago
For me it was very helpful to read a article at Mikko's blog. He showed that the PixelIterator is not read-only, if you sync it regularly:

<?php
/* Create new object with the image */
$im = new Imagick( "strawberry.png" );

/* Get iterator */
$it = $im->getPixelIterator();

/* Loop trough pixel rows */
foreach( $it as $row => $pixels )
{
/* For every second row */
if ( $row % 2 )
{
/* Loop trough the pixels in the row (columns) */
foreach ( $pixels as $column => $pixel )
{
/* Paint every second pixel black*/
if ( $column % 2 )
{
$pixel->setColor( "black" );
}
}

}

/* Sync the iterator, this is important to do on each iteration */
$it->syncIterator();
}

/* Display the image */
header( "Content-Type: image/png" );
echo
$im;

?>
To Top