PHPCon Poland 2024

Imagick::liquidRescaleImage

(PECL imagick 2 >= 2.2.0, PECL imagick 3)

Imagick::liquidRescaleImageBir görüntüyü veya görüntüleri canlandırır

Açıklama

public Imagick::liquidRescaleImage(
    int $genişlik,
    int $yükseklik,
    float $delta_x,
    float $diklik
): bool

Akışkan yeniden boyutlandırma yöntemi kullanılarak görüntülerin boyutlandırılmasını sağlar. Bu yöntem birleşim yerini ayırma tekniğinin bir gerçeklenimidir. Bu yöntemin çalışması için ImageMagick kütüphanesinin liblqr desteğiyle derlenmiş olması gerekir. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.3.9 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Bağımsız Değişkenler

genişlik

Hedefin genişliği.

yükseklik

Hedefin yüksekliği.

delta_x

Birleşim yerinin x ekseninı ne kadar çaprazlayacağını belirler. 0 değeri birleşim yerinin düz olmasını sağlar.

diklik

Düz olmayan birleşim yerleri için bir sapma tanımlar, Bu bağımsız değişkenin değeri genelde 0'dır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
spider at man dot net
12 years ago
<?php

/* Create new object */
$im = new Imagick( 'test.jpg' );

/* Scale down */
$im->liquidRescaleImage( 500, 200, 3, 25 );

/* Display */
header( 'Content-Type: image/jpg' );
echo
$im;

?>
To Top