Imagick::oilPaintImage

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::oilPaintImageYağlı boya resmi taklit eder

Açıklama

public Imagick::oilPaintImage(float $yarıcap): bool

Yağlı boya etkisi oluşturmak için görüntüye bir süzgeç uygular. Belirtilen yarıçapa göre tanımlanın dairesel bölge içindeki her piksel, o bölge içinde en sık rastlanan renkle değiştirilir.

Bağımsız Değişkenler

yarıcap

Dairesel bölgeyi belirleyen yarıçap.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::oilPaintImage() örneği

<?php
function oilPaintImage($imagePath, $radius) {
$imagick = new \Imagick(realpath($imagePath));
$imagick->oilPaintImage($radius);
header("Content-Type: image/jpg");
echo
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top