Imagick::randomThresholdImage

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::randomThresholdImageYüksek zıtlığa sahip iki renkli görüntü oluşturur

Açıklama

public Imagick::randomThresholdImage(float $düşük, float $yüksek, int $kanal = Imagick::CHANNEL_DEFAULT): bool

Piksel değerlerini tek tek belirtilen eşiğe uygun olarak değiştirir. Elde edilen görüntü, iki renkli yüksek zıtlığa sahip bir görüntü olur. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.2.9 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Bağımsız Değişkenler

düşük

Düşük nokta.

yüksek

Yüksek nokta.

kanal

Kanal kipi için geçerli herhangi bir kanal sabiti. Birden fazla kanal belirtmek isterseniz kanal sabitlerini bitsel işleçleri kullanarak birleştirebilirsiniz.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::randomThresholdImage() örneği

<?php
function randomThresholdimage($imagePath, $lowThreshold, $highThreshold, $channel) {
$imagick = new \Imagick(realpath($imagePath));

$imagick->randomThresholdimage(
$lowThreshold * \Imagick::getQuantum(),
$highThreshold * \Imagick::getQuantum(),
$channel
);
header("Content-Type: image/jpg");
echo
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top