Imagick::morphImages

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::morphImagesBir görüntü dizisini başkalaşıma uğratır

Açıklama

public Imagick::morphImages(int $kare_sayısı): Imagick

Bir görüntü dizisini başkalaşıma uğratır. Hem görüntü piksellerinde hem de görüntü boyutlarında bir görüntüden diğerine bir başkalaşım etkisi vermek için düzgün doğrusal aradeğerleme yapar.

Bağımsız Değişkenler

kare_sayısı

Resimler arasında üretilecek görüntü sayısı.

Dönen Değerler

Yöntem başarılı olursa yeni bir Imagick nesnesi döndürür. Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top