PHPCon Poland 2024

Imagick::getImageBluePrimary

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::getImageBluePrimaryGörüntünün renk bileşenlerinden birincil mavi noktayı döndürür

Açıklama

public Imagick::getImageBluePrimary(): array

Görüntünün renk bileşenlerinden birincil mavi noktayı "x" ve "y" anahtarlı bir dizi olarak döndürür.

Dönen Değerler

Başarı durumunda resmin renk bileşenlerinden birincil mavi noktayı "x" ve "y" anahtarlı bir dizi olarak döndürür.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top