Imagick::blurImage

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::blurImageGörüntüye bir bulanıklık süzgeci ekler

Açıklama

public Imagick::blurImage(float $yarıçap, float $sapma, int $kanal = ?): bool

Görüntüye bir bulanıklık süzgeci ekler. İsteğe bağlı üçüncü bağımsız değişkende süzgecin ekleneceği kanal belirtilir.

Bağımsız Değişkenler

yarıçap

Bulanıklık yarıçapı.

sapma

Standart sapma.

kanal

Normalde kanal türü sabitlerinden biri, ancak bitsel işleçler kullanılarak birden fazla kanal belirtilebilir. Imagick::CHANNEL_ALL öntanımlıdır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::blurImage() örneği

Görüntüyü bulanıklaştırıp tarayıcıda gösterelim.

<?php

header
('Content-Type: image/jpeg');

$image = new Imagick('test.jpg');

$image->blurImage(5,3);
echo
$image;

?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top