PHP 8.2.0 Alpha 2 available for testing

Imagick::displayImages

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::displayImagesBir görüntü dizisini gösterir

Açıklama

public Imagick::displayImages(string $sunucu): bool

Görüntüleri belirtilen X pencere sunucusunda gösterir.

Değiştirgeler

sunucu

X sunucusunun ismi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top