Imagick::radialBlurImage

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::radialBlurImageGörüntüye dairesel bulanıklık uygular

Uyarı

Imagick 3.4.4 itibariyle bu işlevin kullanımı ÖNERİLMEMEKTEDİR. Bu işleve asla güvenilmemelidir.

Açıklama

public Imagick::radialBlurImage(float $açı, int $kanal = Imagick::CHANNEL_DEFAULT): bool

Görüntüye dairesel bulanıklık uygular.

Bağımsız Değişkenler

açı

Bulanıklık açısı.

kanal

Normalde kanal türü sabitlerinden biri, ancak bitsel işleçler kullanılarak birden fazla kanal belirtilebilir. Imagick::CHANNEL_ALL öntanımlıdır. Bu bağımsız değişken, sadece, derleme sırasında ImageMagick

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::radialBlurImage()

<?php
function radialBlurImage($imagePath) {
$imagick = new \Imagick(realpath($imagePath));
//Blur 3 times with different radii
$imagick->radialBlurImage(3);
$imagick->radialBlurImage(5);
$imagick->radialBlurImage(7);
header("Content-Type: image/jpg");
echo
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top