PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

Imagick::setImageFilename

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::setImageFilenameBelli bir görüntünün dosya ismini tanımlar

Açıklama

public Imagick::setImageFilename(string $dosya): bool

Bir görüntü silsilesi içinde belli bir görüntünün dosya ismini tanımlar.

Değiştirgeler

dosya

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top