PHP 8.1.0 Released!

Imagick::displayImage

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::displayImageBir görüntüyü gösterir

Açıklama

public Imagick::displayImage(string $sunucu): bool

Görüntüyü belirtilen X pencere sunucusunda gösterir

Değiştirgeler

sunucu

X sunucusunun ismi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top