Imagick::adaptiveThresholdImage

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::adaptiveThresholdImageBir yoğunluk aralığına göre her piksel için bir eşik seçer

Açıklama

public Imagick::adaptiveThresholdImage(int $genişlik, int $yükseklik, int $başlangıç): bool

Komşularının yoğunluk değerlerinin aralığına göre her piksel için bağımsız bir eşik seçer. Görüntünün ayırdedici tepeleri içermeyen genel renk yoğunluğu dağılımına uygun bir eşik seçimini mümkün kılar.

Bağımsız Değişkenler

genişlik

Komşuluk genişliği.

yükseklik

Komşuluk yüksekliği.

başlangıç

Ortalama başlangıç.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::adaptiveThresholdImage()

<?php
function adaptiveThresholdImage($imagePath, $width, $height, $adaptiveOffset)
{
$imagick = new \Imagick(realpath($imagePath));
$adaptiveOffsetQuantum = intval($adaptiveOffset * \Imagick::getQuantum());
$imagick->adaptiveThresholdImage($width, $height, $adaptiveOffsetQuantum);
header("Content-Type: image/jpg");
echo
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top