CascadiaPHP 2024

Imagick::remapImage

(PECL imagick 2 >= 2.3.0, PECL imagick 3)

Imagick::remapImageRemaps image colors

Açıklama

public Imagick::remapImage(Imagick $replacement, int $DITHER): bool

Replaces colors an image with those defined by replacement. The colors are replaced with the closest possible color. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.4.5 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Bağımsız Değişkenler

replacement

An Imagick object containing the replacement colors

DITHER

Refer to this list of dither method constants

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top