Imagick::vignetteImage

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::vignetteImageGörüntüye bir nakış süzgeci uygular

Açıklama

public Imagick::vignetteImage(
    float $siyahNokta,
    float $beyazNokta,
    int $x,
    int $y
): bool

Görüntünün kenarlarını nakış tarzında yumuşatır. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.2.9 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Bağımsız Değişkenler

siyahNokta

Siyah nokta.

beyazNokta

Beyaz nokta.

x

Elipsin X konumu.

y

Elipsin Y konumu.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::vignetteImage() örneği

<?php
function vignetteImage($imagePath, $blackPoint, $whitePoint, $x, $y) {
$imagick = new \Imagick(realpath($imagePath));
$imagick->vignetteImage($blackPoint, $whitePoint, $x, $y);
header("Content-Type: image/jpg");
echo
$imagick->getImageBlob();
}

?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top