PHP 8.0.24 Released!

Imagick::vignetteImage

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::vignetteImageGörüntüye bir nakış süzgeci uygular

Açıklama

public Imagick::vignetteImage(
    float $siyahNokta,
    float $beyazNokta,
    int $x,
    int $y
): bool

Görüntünün kenarlarını nakış tarzında yumuşatır. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.2.9 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Değiştirgeler

siyahNokta

Siyah nokta.

beyazNokta

Beyaz nokta.

x

Elipsin X konumu.

y

Elipsin Y konumu.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::vignetteImage() örneği

<?php
function vignetteImage($imagePath$blackPoint$whitePoint$x$y) {
    
$imagick = new \Imagick(realpath($imagePath));
    
$imagick->vignetteImage($blackPoint$whitePoint$x$y);
    
header("Content-Type: image/jpg");
    echo 
$imagick->getImageBlob();
}

?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top