PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

Imagick::setImageColormapColor

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::setImageColormapColorRenk eşlemi indisi belirtilen rengi tanımlar

Açıklama

public Imagick::setImageColormapColor(int $indis, ImagickPixel $renk): bool

Renk eşlemi indisi belirtilen rengi tanımlar.

Değiştirgeler

indis

renk

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top