PHP 8.4.0 Alpha 2 available for testing

Imagick::setImageGreenPrimary

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::setImageGreenPrimaryGörüntünün renk bileşenlerinden birincil yeşil noktayı tanımlar

Açıklama

public Imagick::setImageGreenPrimary(float $x, float $y): bool

Görüntünün renk bileşenlerinden birincil yeşil noktayı tanımlar.

Bağımsız Değişkenler

x

y

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top