CascadiaPHP 2024

Imagick::pingImageFile

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::pingImageFileTemel görüntü özniteliklerini bir akımdan okur

Açıklama

public Imagick::pingImageFile(resource $dt, string $dosya = ?): bool

Bu yöntem, görüntünün tamamını belleğe aktarmadan görüntünün boyutlarının ve biçeminin sorgulanmasını sağlar. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.2.9 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Bağımsız Değişkenler

filehandle

Görüntü için açık bir dosya tanıtıcısı.

dosya

Seçimlik olarak görüntünün dosya ismi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::pingImageFile() örneği

Uzaktaki bir dosyayı açmak

<?php
/* Uzak dosyaya fopen */
$dt = fopen("http://example.com/test.jpg");

/* Yeni bir imagick nesnesi oluştur */
$im = new Imagick();

/* Dosya tanıtıcısını nesneye aktar */
$im->pingImageFile($dt);
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top