Imagick::setImageCompose

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::setImageComposeGörüntü birleştirme işlecini tanımlar

Açıklama

public Imagick::setImageCompose(int $işleç): bool

Görüntü birleştirme işlecini tanımlar. Imagick::montageImage() yöntemi kullanılırken görüntünün küçük örneğinin nasıl oluşturulacağını belirlemek için yararlıdır.

Bağımsız Değişkenler

işleç

Birleşterme işleci sabitlerinden biri.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top