PHP 8.2.0 Released!

Imagick::setGravity

(PECL imagick 2 >= 2.2.0, PECL imagick 3)

Imagick::setGravitySets the gravity

Açıklama

public Imagick::setGravity(int $gravity): bool

Sets the global gravity property for the Imagick object. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.4.0 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Bağımsız Değişkenler

gravity

The gravity property. Refer to the list of gravity constants.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top