PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

Imagick::transposeImage

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::transposeImageGörüntünün düşeydeki yansımasını oluşturur

Açıklama

public Imagick::transposeImage(): bool

Pikselleri 90 derece döndürerek ve x eksenine göre yansıtarak resmin düşeydeki yansımasını oluşturur. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.2.9 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::transposeImage() örneği

<?php
function transposeImage($imagePath) {
    
$imagick = new \Imagick(realpath($imagePath));
    
$imagick->transposeImage();
    
header("Content-Type: image/jpg");
    echo 
$imagick->getImageBlob();
}

?>

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top