Imagick::rotationalBlurImage

(PECL imagick 3 >= 3.3.0)

Imagick::rotationalBlurImageRotational blurs an image

Açıklama

public Imagick::rotationalBlurImage(float $angle, int $channel = Imagick::CHANNEL_DEFAULT): bool

Rotational blurs an image.

Bağımsız Değişkenler

angle

The angle to apply the blur over.

channel

Normalde kanal türü sabitlerinden biridir, ancak bitsel işleçler kullanılarak birden fazla kanal belirtilebilir. Imagick::CHANNEL_DEFAULT öntanımlıdır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Örnekler

Örnek 1 Imagick::rotationalBlurImage()

<?php
function rotationalBlurImage($imagePath) {
$imagick = new \Imagick(realpath($imagePath));
$imagick->rotationalBlurImage(3);
$imagick->rotationalBlurImage(5);
$imagick->rotationalBlurImage(7);
header("Content-Type: image/jpg");
echo
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top