PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

Imagick::setImageRenderingIntent

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::setImageRenderingIntentGörüntüye komutların uygulanış tarzını belirler

Açıklama

public Imagick::setImageRenderingIntent(int $uygulama_tarzı): bool

Görüntüye komutların uygulanış tarzını belirler.

Değiştirgeler

uygulama_tarzı

Uygulama tarzı sabitlerinden biri.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top