CascadiaPHP 2024

Imagick::modulateImage

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::modulateImageGörüntünün parlaklık, doygunluk ve renk sıcaklığını denetler

Açıklama

public Imagick::modulateImage(float $parlaklık, float $doygunluk, float $sıcaklık): bool

Görüntünün parlaklık, doygunluk ve renk sıcaklığını denetleyebilmenizi sağlar. Renk parlaklığını 20 arttırmak, renk doygunluğunu 10 azaltıp renk sıcaklığına dokunmamak için şu değerleri kullanın: 120,90,100.

Bağımsız Değişkenler

parlaklık

Parlaklık yüzdesi.

doygunluk

Doygunluk yüzdesi.

sıcaklık

Geçerli konumdan itibaren mutlak bir dönüş yüzdesi. Örneğin, 50 değeri saatin ters yönünde 90° dönüşle sonuçlanırken 150 değeri saat yönünde 90° ile sonuçlanır. 0 ve 200, her ikisi de 180 derecelik bir dönüşle sonuçlanır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::modulateImage()

<?php
function modulateImage($imagePath, $hue, $brightness, $saturation) {
$imagick = new \Imagick(realpath($imagePath));
$imagick->modulateImage($brightness, $saturation, $hue);
header("Content-Type: image/jpg");
echo
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-5
Anonymous
15 years ago
Here's a example of this function:

<?php
$img
= new Imagick();
$img->readImage($image_file_name);
// leave hue at 100%, drop saturation by 100%, leave brightness at 100%
$img->modulateImage(100, 0, 100);
$img->writeImage($thumb_file_name);
$img->clear();
$img->destroy();
?>
To Top