PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

Imagick::borderImage

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::borderImageGörüntüye bir çerçeve çizer

Açıklama

public Imagick::borderImage(mixed $çerçeve_rengi, int $genişlik, int $yükseklik): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Görüntüye çerçeve_rengi ile belirtilen renkte bir çerçeve çizer.

Değiştirgeler

çerçeve_rengi

Çerçeve rengini içeren dizge veya ImagickPixel nesnesi.

genişlik

Çerçeve genişliği.

yükseklik

Çerçeve yüksekliği.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
PECL imagick 2.1.0 Artık renk olarak rengi ifade eden bir dizge belirtilebiliyor. Evvelce sadece bir ImagickPixel nesnesi belirtilebiliyordu.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::borderImage()

<?php
function borderImage($imagePath$color$width$height) {
    
$imagick = new \Imagick(realpath($imagePath));
    
$imagick->borderImage($color$width$height);
    
header("Content-Type: image/jpg");
    echo 
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-2
rosh3000 at gmail dot com
6 years ago
To  get an image with exact dimensions (i.e. add whitespace) use with borderImage: 
$desired_width = 1000;
$desired_height = 1000;

$image->scaleImage($desired_width,$desired_height , true);
$image->borderImage('white', ($image->getImageWidth() - $desired_width) / 2,($image->getImageHeight() - $desired_height ) / 2);
To Top