Imagick::clutImage

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::clutImageGörüntünün renklerini değiştirir

Açıklama

public Imagick::clutImage(Imagick $renk_tablosu, int $kanal = Imagick::CHANNEL_DEFAULT): bool

Görüntünün renklerini belirtilen renk tablosuna göre değiştirir. İsteğe bağlı ikinci bağımsız değişkende renklerin değiştirileceği kanal belirtilir. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.3.6 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Bağımsız Değişkenler

renk_tablosu

Renk tablosunu içeren Imagick nesnesi.

kanal

Normalde kanal türü sabitlerinden biri, ancak bitsel işleçler kullanılarak birden fazla kanal belirtilebilir. Belirtilmezse sadece öntanımlı kanallar değiştirilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::clutImage() örneği

Renk tablosuna göre görüntünün renklerini değiştirelim.

<?php
$image
= new Imagick('test.jpg');
$clut = new Imagick();
$clut->newImage(1, 1, new ImagickPixel('black'));
$image->clutImage($clut);
$image->writeImage('test_out.jpg');
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top