PHP 8.2.0 Released!

Imagick::setImageClipMask

(PECL imagick 2 >= 2.3.0, PECL imagick 3)

Imagick::setImageClipMaskGörüntü kırpma maskesini tanımlar

Uyarı

Imagick 3.4.4 itibariyle bu işlevin kullanımı ÖNERİLMEMEKTEDİR. Bu işleve asla güvenilmemelidir.

Açıklama

public Imagick::setImageClipMask(Imagick $kırpıcı_resim): bool

Görüntü kırpma maskesi olarak bir nesne tanımlar. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.3.6 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Bağımsız Değişkenler

kırpıcı_resim

Kırpma maskesini içeren Imagick nesnesi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::setImageClipMask() örneği

<?php
function setImageClipMask($imagePath) {
    
$imagick = new \Imagick();
    
$imagick->readImage(realpath($imagePath));

    
$width $imagick->getImageWidth();
    
$height $imagick->getImageHeight();

    
$clipMask = new \Imagick();
    
$clipMask->newPseudoImage(
        
$width,
        
$height,
        
"canvas:transparent"
    
);

    
$draw = new \ImagickDraw();
    
$draw->setFillColor('white');
    
$draw->circle(
        
$width 2,
        
$height 2,
        (
$width 2) + ($width 4),
        
$height 2
    
);
    
$clipMask->drawImage($draw);
    
$imagick->setImageClipMask($clipMask);

    
$imagick->negateImage(false);
    
$imagick->setFormat("png");

    
header("Content-Type: image/png");
    echo 
$imagick->getImagesBlob();

}

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top