PHP 8.1.28 Released!

Imagick::setLastIterator

(PECL imagick 2 >= 2.0.1, PECL imagick 3)

Imagick::setLastIteratorSon görüntüye bir Imagick yineleyicisi atar

Açıklama

public Imagick::setLastIterator(): bool

Son görüntüye bir Imagick yineleyicisi atar.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top