Imagick::setImageBorderColor

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::setImageBorderColorGörüntünün çerçeve rengini tanımlar

Açıklama

public Imagick::setImageBorderColor(mixed $renk): bool

Görüntünün çerçeve rengini tanımlar.

Bağımsız Değişkenler

renk

Çerçeve rengi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
PECL imagick 2.1.0 Artık renk olarak rengi ifade eden bir dizge belirtilebiliyor. Evvelce sadece ImagickPixel nesnesi belirtilebiliyordu.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top