PHP 8.1.28 Released!

Imagick::setImageArtifact

(PECL imagick 3)

Imagick::setImageArtifactSet image artifact

Açıklama

public Imagick::setImageArtifact(string $artifact, string $value): bool

Associates an artifact with the image. The difference between image properties and image artifacts is that properties are public and artifacts are private. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.5.7 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Bağımsız Değişkenler

artifact

The name of the artifact

value

The value of the artifact

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

Örnekler

Örnek 1 Imagick::setImageArtifact()

<?php
function setImageArtifact() {

$src1 = new \Imagick(realpath("./images/artifact/source1.png"));
$src2 = new \Imagick(realpath("./images/artifact/source2.png"));

$src2->setImageVirtualPixelMethod(\Imagick::VIRTUALPIXELMETHOD_TRANSPARENT);
$src2->setImageArtifact('compose:args', "1,0,-0.5,0.5");
$src1->compositeImage($src2, Imagick::COMPOSITE_MATHEMATICS, 0, 0);

$src1->setImageFormat('png');
header("Content-Type: image/png");
echo
$src1->getImagesBlob();
}

?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top