Imagick::matteFloodfillImage

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::matteFloodfillImageBir rengin şeffaflık değerini değiştirir

Uyarı

Imagick 3.4.4 itibariyle bu işlevin kullanımı ÖNERİLMEMEKTEDİR. Bu işleve asla güvenilmemelidir.

Açıklama

public Imagick::matteFloodfillImage(
    float $alfa,
    float $benzerlik,
    mixed $çerçeve_rengi,
    int $x,
    int $y
): bool

çerçeve_rengi ile eşleşen her pikselin ve komşu pikselinin şeffaflık değerini değiştirir. imagick::PAINT_FILLTOBORDER etkinse görüntünün çerçeve rengi ile eşleşmeyen komşu piksellerinin şeffaflık değerleri değiştirilir.

Bağımsız Değişkenler

alfa

Şeffaflık seviyesi; 1.0 tamamen mat, 0.0 tamamen şeffaf demektir.

benzerlik

Renkler arasındaki azami benzerlik. Örneğin bu değere 10 atarsanız, renk kırmızı ise ve kırmızının koyulukları 100 ve 102 ise bu iki renk aynı kabul edilir.

çerçeve_rengi

Bir renk dizgesi veya bir ImagickPixel nesnesi.

x

İşlemin başlatılacağı noktanın X konumu.

y

İşlemin başlatılacağı noktanın Y konumu.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
PECL imagick 2.1.0 Artık renk olarak rengi ifade eden bir dizge belirtilebiliyor. Evvelce sadece bir ImagickPixel nesnesi belirtilebiliyordu.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top