PHP 8.2.0 Beta 3 available for testing

Imagick::sampleImage

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::sampleImageGörüntüyü piksel örneklemeyle oranlar

Açıklama

public Imagick::sampleImage(int $genişlik, int $yükseklik): bool

Görüntüyü piksel örnekleme yöntemiyle istenen boyutlara ayarlar. Diğer oranlama yöntemlerinin tersine bu yöntem görüntüye fazladan renk eklemez.

Değiştirgeler

genişlik

yükseklik

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top