CascadiaPHP 2024

Imagick::quantizeImages

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::quantizeImagesBir görüntü kümesi içindeki renk miktarını bulur

Açıklama

public Imagick::quantizeImages(
    int $renk_sayısı,
    int $renk_uzayı,
    int $ağaç_derinliği,
    bool $kıpırtı,
    bool $ölçme_hatası
): bool

Bir görüntü kümesi içindeki renkleri inceleyip görüntüyü ifade edebilecek sayıda renk seçer. Algoritmanın amacı, girdi ve çıktı görüntüleri arasındaki renk farkını en aza indirerek işlem zamanını kısaltmaktır.

Bağımsız Değişkenler

renk_sayısı

Renk sayısı.

renk_uzayı

Renk azaltma bu renk uzayında yapılır.

ağaç_derinliği

Normalde sıfır ya da bir olup, bu takdirde renk sayısına en uygun ağaç seçilir. Ağaç derinliği, en az bellek harcayarak en yüksek işlem hızında görüntünün en iyi nasıl ifade edilececeğini belirler. Renk ağacını tam boyutuna genişletmek için 8 kullanın.

kıpırtı

Sıfırdan büyük bir değer komşu pikseller arasındaki farkı dağıtır.

ölçme_hatası

Özgün görüntülerle işlem görmüş görüntüler arasındaki farkın ölçüsü olarak sıfırdan farklı bir tamsayı.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top