Imagick::resetImagePage

(PECL imagick 2 >= 2.3.0, PECL imagick 3)

Imagick::resetImagePageGörüntü sayfasını sıfırlar

Açıklama

public Imagick::resetImagePage(string $sayfa): bool

Sayfa tanımlama biçemi: GxY+x+y. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.3.6 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Bağımsız Değişkenler

sayfa

Bir dizge olarak sayfa tanımı. Örnek: 7168x5147+0+0

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
Roman T.
11 years ago
This function seems to do the same thing as photoshop feture convas size, you set size of convas and position of your image's top left corner (x,y) inside that convas.
To Top