Imagick::paintOpaqueImage

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::paintOpaqueImageBir rengi bir başka renkle değiştirir

Uyarı

Imagick 3.4.4 itibariyle bu işlevin kullanımı ÖNERİLMEMEKTEDİR. Bu işleve asla güvenilmemelidir.

Açıklama

public Imagick::paintOpaqueImage(
    mixed $eskisi,
    mixed $yenisi,
    float $benzerlik,
    int $kanal = Imagick::CHANNEL_DEFAULT
): bool

eskisi renkteki pikselleri yenisi renge çevirir.

Bağımsız Değişkenler

eskisi

Mevcut rengi ifade eden bir dizge veya bir ImagickPixel nesnesi.

yenisi

Yeni rengi ifade eden bir dizge veya bir ImagickPixel nesnesi.

benzerlik

Renkler arasındaki azami benzerlik. Örneğin bu değere 10 atarsanız, renk kırmızı ise ve kırmızının koyulukları 100 ve 102 ise bu iki renk aynı kabul edilir.

kanal

Normalde kanal türü sabitlerinden biri, ancak bitsel işleçler kullanılarak birden fazla kanal belirtilebilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
PECL imagick2.1.0 Artık birinci ve ikinci bağımsız değişkenlerde renk olarak rengi ifade eden bir dizge belirtilebiliyor. Evvelce sadece bir ImagickPixel nesnesi belirtilebiliyordu.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top