PHPCon Poland 2024

Imagick::opaquePaintImage

(PECL imagick 2 >= 2.3.0, PECL imagick 3)

Imagick::opaquePaintImageHedef ile eşleşen piksellerin rengini değiştirir

Açıklama

public Imagick::opaquePaintImage(
    mixed $hedef,
    mixed $renk,
    float $benzerlik,
    bool $ters,
    int $kanal = Imagick::CHANNEL_DEFAULT
): bool

hedef ile eşleşen renkleri renk ile değiştirir. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.3.8 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Bağımsız Değişkenler

hedef

Değiştirilecek rengi içeren bir dizge veya bir ImagickPixel nesnesi.

renk

Yeni renk.

benzerlik

Renkler arasındaki azami benzerlik. Örneğin bu değere 10 atarsanız, renk kırmızı ise ve kırmızının koyulukları 100 ve 102 ise bu iki renk aynı kabul edilir.

ters

true belirtilirse hedef renk ile eşleşmeyen renkteki piksellerin renkleri değiştirilir.

kanal

Normalde kanal türü sabitlerinden biridir, ancak bitsel işleçler kullanılarak birden fazla kanal belirtilebilir. Imagick::CHANNEL_DEFAULT öntanımlıdır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top