Imagick::getSizeOffset

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::getSizeOffsetBoyut başlangıç noktasını döndürür

Açıklama

public Imagick::getSizeOffset(): int

Imagick nesnesi ile ilgili boyut başlangıç noktasını döndürür. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.2.9 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Imagick nesnesi ile ilgili boyut başlangıç noktasını döndürür.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top