Imagick::shadeImage

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::shadeImageÜç boyutluluk etkisi oluşturur

Açıklama

public Imagick::shadeImage(bool $gri, float $başucu, float $yükseliş): bool

Üç boyutluluk etkisi vermek için bir görüntüye belli bir mesafeden ışık düşürür. Işığın yerini başucu ve yükseliş bağımsız değişkenleri ile belirtebilirsiniz. başucu X ekseninden uzaklığı derece cinsinden, yükseliş ise Z eksenine göre yüksekliği piksel cinsinden belirtir. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.2.9 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Bağımsız Değişkenler

gri

Sıfırdan farklı bir değer her pikselin gölgelenme koyuluğunu belirtir.

başucu

Işık kaynağının yataydaki yönünü belirtir.

yükseliş

Işık kaynağının düşeydeki yönünü belirtir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Hatalar/İstisnalar

Başarısızlık durumunda ImagickException yavrulanır.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::shadeImage() örneği

<?php
function shadeImage($imagePath) {
$imagick = new \Imagick(realpath($imagePath));
$imagick->shadeImage(true, 45, 20);
header("Content-Type: image/jpg");
echo
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top