CascadiaPHP 2024

Imagick::setImageOpacity

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::setImageOpacityGörüntünün matlık seviyesini tanımlar

Uyarı

Imagick 3.4.4 itibariyle bu işlevin kullanımı ÖNERİLMEMEKTEDİR. Bu işleve asla güvenilmemelidir.

Açıklama

public Imagick::setImageOpacity(float $matlık): bool

Görüntünün matlık seviyesini belirtilen seviyeye ayarlar. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.3.1 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir. Bu yöntem tüm kanallarda çalışır. Örneğin 0,5 matlık değeri tüm şeffaf alanların kısmen mat olarak ayarlanacağı anlamına gelir. Şeffaf olmayan alanların tamamını şeffaf yapmak için Imagick::evaluateImage() yöntemini kullanın.

Bağımsız Değişkenler

matlık

Şeffaflık seviyesi. Tam mat: 1.0; tam şeffaf: 0.0

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::setImageOpacity() örneği

<?php
/* Nesneyi oluştur */
$image = new Imagick('source.png');

/* Matlığı ayarla */
$image->setImageOpacity(0.7);

/* Görüntüyü çıktıla */
header('Content-Type: image/png');
echo
$image;

?>

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
4
hola at rafaeltovar dot info
4 years ago
This function is deprecated from last stable version (3.4.4 - 2019-05-02) of PECL Imagick extension.

More info: http://pecl.php.net/package-changelog.php?package=imagick&release=3.4.4

"setImageAlpha" is the new alternative function, but doesn't work with ImageMagick < 7.

More info: https://github.com/avalanche123/Imagine/issues/715
To Top