PHP 8.2.0 Alpha 2 available for testing

Imagick::averageImages

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::averageImagesBir görüntü kümesinin ortalamasını alır

Açıklama

public Imagick::averageImages(): Imagick
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Bir görüntü kümesinin ortalamasını alır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda yeni bir Imagick nesnesi döner.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top