PHPCon Poland 2024

Imagick::averageImages

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::averageImagesBir görüntü kümesinin ortalamasını alır

Açıklama

public Imagick::averageImages(): Imagick
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bir görüntü kümesinin ortalamasını alır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda yeni bir Imagick nesnesi döner.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top